Nulla
regula sine exeptione”
Cicero
Esu susituokusi, auginame 1 vaiką. Prieš porą metų mūsų šeima pasiėmė lengvatinį kreditą 1 kambario būstui pirkti, būstas pirktas už banko pinigus ir yra įkeistas. Susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, noriu paduoti pareiškimą dėl ištuokos. Norėčiau sužinoti kaip bus dalijamas pirktas būstas. Ar aš galiu pretenduoti, kad butas ir visa neišmokėta paskola liktų man su vaiku? Kaip bus tuo atveju, jei vyras norės to paties? Tai sprendžia teismas ar bankas, už kurio pinigus (kreditan) įsigytas būstas? Taip pat norėčiau sužinoti, kas moka teismui už pareiškimo ištuokai padavimą, taip pat kokie mokesčiai yra už turto dalybas ir kas juos moka?
 
Teismas, nutraukdamas santuoką, turi išspręsti sutuoktinių nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos ir jų išlaikymo, taip pat vieno sutuoktinio išlaikymo bei jų bendro turto padalijimo klausimus, išskyrus atvejus, kai turtas padalytas bendru sutuoktinių susitarimu (Civilinio kodekso 3.59 str.). Taigi, jeigu su sutuoktiniu nesutarsite dėl bendro turto pasidalinimo patys ir dėl turto padalinimo kreipsitės į teismą, turtas, atsižvelgiant į visas bylos aplinkybes, bus padalintas teisme.
Algal

Turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, padalijimą reglamentuoja Civilinio kodekso trečiosios knygos (šeimos teisė) III dalies („Sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos“) VIII skyrius („Turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, padalijimas“). Įstatymai nedraudžia bendrą sutuoktinių turtą padalinti taip, kad visas butas liktų vienam iš sutuoktinių. Žinotina, kad tokiu atveju, jeigu sutuoktiniui priteisto turto vertė viršija jo dalį iš bendro turto, tai šis sutuoktinis privalo kitam sutuoktiniui išmokėti kompensaciją. Pateikus adekvatų šios prievolės įvykdymo užtikrinimą, teismas kompensacijos išmokėjimą gali atidėti, bet ne daugiau kaip 2 metams. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad dalijant bendrą sutuoktinių turtą preziumuojama, kad sutuoktinių dalys yra lygios, tačiau atsižvelgdamas į bylai svarbias aplinkybes, pavyzdžiui, nepilnamečių vaikų interesus, teismas gali nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo ir priteisti vienam sutuoktiniui didesnę bendro turto dalį. Kaip jau minėta, turto padalijimo ginčą sprendžia teismas, atsižvelgdamas į visas bylos teisingam išsprendimui svarbias aplinkybes. Žyminį mokestį teismui moka asmuo, kuris kreipiasi į teismą. Remiantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 12 punktu, nuo žyminio mokesčio atleidžiami sutuoktiniai – už prašymus nutraukti santuoką bendru sutikimu ar vieno sutuoktinio prašymu. Sąlygos, kurioms esant santuoka gali būti nutraukiama bendru sutikimu ar vieno sutuoktinio prašymu, reglamentuoja Civilinio kodekso 3.51 ir 3.55 straipsniai.
 

 

 
El.Paštas:info@jusuteise.net
Jusu_teise
Telefonas:+37062111125
vertimu biuras