Nulla
regula sine exeptione”
Cicero
Ar galėčiau nutraukti santuoką pagal CK 3.55 straipsnio 1 punktą vieno sutuoktinio prašymu, kai sutuoktiniai gyvena skyrium daugiau nei vienerius metus? Nepilnamečių vaikų nėra, turto padalinimui nėra. Bet gyvename abu tame pačiame dukros bute. Koks šiuo atveju turėtų būti prašymo turinys (pagal CK reikalaujama nurodyti, kaip pareiškėjas įvykdys savo pareigas kitam sutuoktiniui), jei tokių pareigų ir turto nėra?
 
Civilinio kodekso (toliau – CK) 3.55 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodoma, kad santuoka vieno sutuoktinio prašymu gali būti nutraukiama, jei sutuoktiniai gyvena skyrium (separacija) daugiau nei vienerius metus. Pastebėtina, kad santuoka nutraukta CK 3.55 straipsnio 1 palies 1 punkto pagrindu gali būti tik tuo atveju, jei teismo sprendimu buvo nustatytas sutuoktinių gyvenimas skyrium (separacija) (žr. CK III knygos 3.73 – 3.80 str.). Jei sutuoktinių gyvenimas skyrium nebuvo nustatytas teismine tvarka ir nėra kitų CK 3.55 straipsnio 1 dalyje išvardintų sąlygų, santuokos nutraukimas galimas bendru sutuoktinių sutikimu (CK 3.51 – 3.54 str.) arba dėl sutuoktinio (sutuoktinių) kaltės (CK 3.60 – 3.65 str.).
Algal

 

 

 
El.Paštas:info@jusuteise.net
Jusu_teise
Telefonas:+37062111125
vertimu biuras