Nulla
regula sine exeptione”
Cicero
Laba diena. Norėjau paklausti, jei kitas asmuo dovanoja mišką, pasirašyti turi tik dovanotojas ar ir gavėjas? Ir ar gali dovanotojas atšaukti dovanojimą?
 
Dovanojant brangų nekilnojamąjį ir kitokį turtą bei stambias pinigų sumas įstatymai reikalauja sudaryti paprastas rašytinės arba notarinės formos sutartis.

Dovanojant didesnę kaip 5 tūkst. litų sumą, dovanotojas ir dovanos gavėjas turi sudaryti rašytinės formos sutartį. Tais atvejais, kai dovanojamas nekilnojamasis turtas, taip pat daiktas bei pinigai, kurių suma didesnė kaip 50 tūkst. litų, dovanojimo sutartis turi būti patvirtinta notaro.

Jeigu dovanotojas ir dovanos gavėjas sudarytų paprastos rašytinės formos dovanojimo sutartį o pagal Civilinį kodeksą jai butų privaloma notarinė forma, tokia dovanojimo sutartis negaliotų. Dovanojimo sutartis bus reikalinga, jei brangaus turto dovanojimo faktą būtina užfiksuoti, kai gautą dovaną reikia deklaruoti. Sudarant dovanojimo sutartį, galima apsisaugoti nuo kitų į turtą pretenduoti galinčių asmenų pretenzijų.

Turtas ir pinigai, dovanojami neatlygintinai, tačiau asmuo, dovanodamas turtą, gali dovanojimo sutartyje nustatyti tam tikrą sąlygą, pavyzdžiui, tinkamai prižiūrėti gautą daiktą, naudoti turtą tik tam tikru tikslu. Tiesa, tokioje sutartyje negalima numatyti suvaržymų, kurie trukdytų naujajam savininkui naudotis, valdyti ar disponuoti gautu turtu.

Dovanojimas gali būti panaikintas teismo sprendimu, jeigu dovanos gavėjas nevykdo dovanojimo sutartyje numatytos sąlygos. Tada dovanotojas gali kreiptis į teismą su reikalavimu, kad dovanojimo sutartyje nustatyta sąlyga būtų įvykdyta arba kad būtų panaikinta sutartis ir turtas grąžintas. Taip pat nustatyti ir kiti atvejai, kai dovanotojas turi teisę kreiptis į teismą dėl dovanojimo panaikinimo, pavyzdžiui, kai dovanos gavėjas pasikėsina į dovanotojo ar jo artimųjų giminaičių gyvybę ar tyčia juos sunkiai sužaloja, taip pat kai imasi kitų smerktinų, nemoralių veiksmų.

Dovanos gavėjas turi žinoti, kad gavus dovanų iš asmens, su kuriuo dovanos gavėjo nesieja artimi giminystės ryšiai, jam reikės mokėti 27 proc. gyventojų pajamų mokestį valstybei, skaičiuojamą nuo dovanos vertės. Mokesčio mokėti nereikia tik tais atvejais, kai dovana gaunama iš vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), sutuoktinio ar senelių. Gyventojų pajamų mokestis taip pat nemokamas, jei dovanos vertė neviršija 24 pagrindinių neapmokestinamų pajamų dydžių - 7680 litų, jei dovanojamo turto vertė didesnė nei 7680 litų, apmokestinama dovanos dalis, viršijusi šią sumą.

Sudarant dovanojimo sutartį būtina turėti asmens tapatybę ir dovanojamo turto nuosavybę patvirtinančius dokumentus, jei dovanojamas nekilnojamasis turtas, pas notarą reikės užsakyti Registrų centro pažymą sandoriui ir Gyventojų registrų tarnybos pažymą apie šeimos sudėtį, jei dovanojama vienintelė turima gyvenamoji patalpa ir turite nepilnamečių vaikų, reikės gauti teismo leidimą.
Algal

 

 

 
El.Paštas:info@jusuteise.net
Jusu_teise
Telefonas:+37062111125
vertimu biuras