Nulla
regula sine exeptione”
Cicero
Santuokos nutraukimas (skyrybos) bendru sutarimu

Visi žino, kad skyrybos yra labai sudėtingas ir skausmingas procesas. Be to, skyrybos dažniausiai reikalauja piniginių išlaidų. Ketinantiems skirtis kyla klausimas, ar įmanoma  išsiskirti greitai, “neskausmingai” ir neinvestuojant daugybės pinigų?

Taip. Tai yra įmanoma. Civilinis kodeksas numato tokią galimybę. LR Civilinio kodekso 3.49 straipsnio 2 punkte numatyta, kad santuoka gali būti nutraukta abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, vieno sutuoktinio prašymu arba dėl sutuoktinių (sutuoktinio) kaltės.

Civilinio kodekso 3.51 straipsnis detalizuoja santuokos nutraukimą abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. Sutuoktiniams nusprendus nutraukti santuoką taikiai, abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, nereikia mokėti žyminio mokesčio, o turtas, įgytas santuokos metu, dalijamas be ginčo. Be to, taikiai išsprendžiami vaikų priežiūros, išlaikymo, auklėjimo bei gyvenamosios vietos klausimai.

Sutuoktiniams, norint nutraukti santuoką abiejų sutikimu, turi būti šios aplinkybės:

   1. Nuo santuokos sudarymo turi būti praėję daugiau kaip vieneri metai.
   2. Abu sutuoktiniai yra visiškai veiksnūs.
   3. Sutuoktiniai yra bent žodžiu susitarę dėl turto padalijimo, nepilnamečių vaikų išlaikymo ir pan.

Reikalingi dokumentai:
   
1.    santuokos liudijimas,

2.    asmens dokumentai,

3.    duomenys apie nepilnamečius ar išlaikymo reikalaujančius vaikus,

4.    duomenys apie turimą turtą ( pažymos iš VĮ “Regitra” apie turimas transporto priemones, VĮ “Registrų centras” išduotos pažymos apie nekilnojamąjį turtą),

5.    skoliniai įsipareigojimai ( lizingo, paskolos sutartys ir kt.).

Procesinių dokumentų paruošimo kaina 120 Lt.



Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio kaltės

CK 3.60 straipsnio 1 dalis nustato sutuoktinio teisę reikalauti nutraukti santuoką dėl kito sutuoktinio kaltės. Sutuoktinio kaltė dėl santuokos iširimo yra apibrėžiama kaip santuokinių pareigų pažeidimas iš esmės, jeigu dėl tokio pažeidimo bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas (CK 3.60 straipsnio 2 dalis). Lojalumo, savitarpio pagarbos bei moralinės ir materialinės paramos, visapusiško rūpinimosi vaikais ir šeima, – visa tai sutuoktinio pareigos. Būtent šių pareigų pažeidimas iš esmės (tai visiškas jų nevykdymas) gali būti laikomas kaltu sutuoktinio elgesiu. Esminiu santuokinių pareigų pažeidimu taip pat laikytinas teisės ir moralės atžvilgiu nepriimtinas elgesys: žiaurus elgesys su kitu sutuoktiniu ar kitais šeimos nariais, seksualinis vaikų išnaudojimas ar kitokia fizinė ar psichinė prievarta prieš vaikus ar kitus šeimos narius, santuokinė neištikimybė, alkoholizmas, narkomanija, religinis fanatizmas ir pan.
Atsižvelgiant į šeimos santykių specifiką, šeimos teisėje nėra bendros kaltės prezumpcijos. Tačiau CK 3.60 straipsnio 3 dalyje nurodyti keturi kaltės prezumpcijos atvejai:
1. sutuoktinis yra nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą;
2. sutuoktinis yra neištikimas;
3. žiauriai elgiasi su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais;
3. paliko šeimą ir daugiau kaip vienus metus visiškai nesirūpina ja.
Visais šiais nurodytais atvejais ieškovui pakanka įrodyti tik patį faktą, su kuriuo siejama atsakovo kaltė.
Prašymas nutraukti santuoką turi būti apmokėtas 100 litų žyminiu mokesčiu. Paminėtina, jog reikalavimas padalyti bendrą turtą apmokamas atsižvelgiant į reikalaujamo priteisti turto vertę (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 85 straipsnis).

Reikalingi dokumentai:
   
1.    santuokos liudijimas,

2.    asmens dokumentai,

3.    duomenys apie nepilnamečius ar išlaikymo reikalaujančius vaikus,

4.    duomenys apie turimą turtą ( pažymos iš VĮ “Regitra” apie turimas transporto priemones, VĮ “Registrų centras” išduotos pažymos apie nekilnojamąjį turtą),

5.    skoliniai įsipareigojimai ( lizingo, paskolos sutartys ir kt.),

6.  Įrodymai, kuriais remiantis norima nutraukti santuoką dėl sutuoktinio kaltės.

Ieškinio teismui dėl santuokos nutraukimo, dėl vieno sutuoktinio kaltės kaina nuo 300 Lt.



Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu.

Tai specifinis santuokos nutraukimo būdas, kuris gali būti taikomas tam tikrais atvejais, t.y., esant bent vienai iš šių sąlygų:

1. sutuoktiniai gyvena skyrium (separacija) daugiau nei vienerius metus (toks sutuoktinių gyvenimas skyrium turi būti anksčiau patvirtintas teismo);
2. vienas sutuoktinis pripažintas teismo sprendimu neveiksniu po santuokos sudarymo;
3. vienas sutuoktinis teismo sprendimu pripažintas nežinia kur esančiu;
4. vienas sutuoktinis atlieka laisvės atėmimo bausmę ilgiau nei vienerius metus už netyčinį nusikaltimą.
Jeigu yra bent viena iš šių sąlygų, sutuoktinis turi paduoti savo gyvenamosios vietos apylinkės teismui atitinkamą pareiškimą. Beje, kai kuriais atvejais taip pat yra aktualus turto dalybų klausimas. Geriausia, kai ir šiuo atveju turtą sutuoktiniai pasidalija taikiai. Toks susitarimas turi būti patvirtintas notaro.

Reikalingi dokumentai:
   
1.    santuokos liudijimas,

2.    asmens dokumentai,

3.    duomenys apie nepilnamečius ar išlaikymo reikalaujančius vaikus,

4.    duomenys apie turimą turtą ( pažymos iš VĮ “Regitra” apie turimas transporto priemones),

5.    skoliniai įsipareigojimai ( lizingo, paskolos sutartys ir kt.),

6.    Santuokos nutraukimo sąlygas įrodantys dokumentai.

Ieškinio teismui dėl santuokos nutraukimo vieno iš sutuoktinio prašymu kaina nuo 350 Lt.

El. paštas:info@jusuteise.eu
Jusu_teise
Telefonas:+37062111125
vertimu biuras