Nulla
regula sine exeptione”
Cicero

Įstatyminis darbo užmokesčio reguliavimas

Susipažink - Darbo kodeksas
  • Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis 
  • Mokėjimas už viršvalandinį ir nakties darbą 
  • Kasmetinių atostogų apmokėjimas 
  • Mokymosi atostogų apmokėjimo sąlygos
  •  Apmokėjimas už papildomas lengvatas Darbuotojams, auginantiems vaikus 
  • Darbo apmokėjimas esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų Apmokėjimas atsisakius dirbti 
  • Pavėluotas darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimas
  •  Darbo užmokesčio mokėjimas atleidžiant iš darbo

Plačiau
 

Vaikų išlaikymas (alimentai)

    Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai, proporcingai savo turtinei padėčiai, net ir tuo atveju, kai tėvai pradėjo gyventi skyrium ar nutraukė santuoką.

Plačiau

 

Išeitinė išmoka atleidžiamam darbuotojui

 Sąlygos mokėti išeitinę išmoką
Darbo kodekse ir kituose įstatymuose nustatytos išeitinės išmokos tikslas – finansiškai paremti tuos asmenis, kurie praranda darbines pajamas, kai su juo nutraukiama darbo sutartis ne dėl jų kaltės. Išeitinė išmoka yra garantinio pobūdžio, ji nėra darbo užmokestis (atlyginimas už darbą) ir skirta įstatymų nustatytais atvejais atleistam iš darbo darbuotojui, kad šis turėtų lėšų pragyventi, kol įsidarbins kitoje darbovietėje. Dėl šios priežasties išeitinė išmoka, kaip garantinė
išmoka, yra prilygintina darbo užmokesčiui.
Plačiau
 
El. Paštas:info@jusuteise.eu
jusu_teise
Telefonas:+37062111125
vertimu biuras