Nulla
regula sine exeptione”
Cicero
Kaip atgauti skolą, jeigu skolingas asmuo gyvena užsienyje?
 
Lietuvos antstoliai vykdo sprendimus tik savo šalies teritorijoje. Jeigu skolininkas gyvena užsienio šalyje, dėl priverstinio išieškojimo reikėtų kreiptis į atitinkamos šalies kompetentingas institucijas, prieš tai atlikus reikiamas procedūras Lietuvoje.
Atgal

Visų būtinų dokumentų surinkimu tenka pasirūpinti pačiam kreditoriui.
 
Jeigu skolos buvimą patvirtinantis Lietuvos teismo sprendimas buvo priimtas po 2005 metų sausio 21 dienos, skolos išieškojimo kelias yra trumpiausias. Procedūras pagreitina nuo šios datos įsigaliojęs Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 805/2004 dėl Europos vykdomojo rašto.
 
Šio Reglamento reikalavimus atitinkantys civilinių ir komercinių bylų sprendimai bei notarų patvirtinti vykdomieji įrašai gali būti tiesiogiai pateikiami vykdyti visose ES šalyse, išskyrus Daniją. Tiesioginis pateikimas reiškia tai, kad sprendimai kitoje šalyje vykdomi be tos šalies teismo patvirtinimo, kuriam reikėtų skirti papildomo laiko ir išlaidų.

Norint pasinaudoti tokia tarptautine procedūra, reikėtų raštu kreiptis į sprendimą priėmusį Lietuvos teismą ir prašyti išduoti standartizuotą Europos vykdomojo rašto pažymėjimą.
 
Europos vykdomasis raštas kreditoriui išduodamas tais atvejais, kai skolininkas buvo tinkamai informuotas apie teismo procesą ir yra išreiškęs sutikimą arba nepareiškęs prieštaravimų dėl jam priskirtų prievolių.
 
Pradedant išieškojimą, kompetentingai Europos Sąjungos šalies institucijai reikėtų pateikti notaro patvirtintą teismo sprendimo kopiją bei notaro patvirtintą Europos vykdomojo rašto pažymėjimo kopiją ir jos vertimą į kalbą tos ES valstybės, kurioje bus vykdomas teismo sprendimas.
 
Deja, ES reglamento galiojimas kol jas neužtiktina vienodos dokumentų pateikimo tvarkos, nes užsienio institucijų sprendimai kiekvienoje valstybėje vykdomi pagal nacionalinę teisę.
 
Informacijos apie sprendimų vykdymo procedūras ir jas vykdančias institucijas (teismus, skolų išieškojimo agentūras, antstolius) galima rasti Europos teisminio tinklo portale, įeinant į valstybių narių vėliavėlėmis pažymėtus laukus (prieiga http://ec.europa.eu/civiljustice/enforce_judgement/enforce_judgement_gen_lt.htm ).
 
Jeigu Europos teisminio tinklo informacijos nepakanka, kreditoriams jos gali tekti ieškoti ir kitais būdais, pavyzdžiui, susisiekiant su ES šalių institucijomis elektroniniu paštu. Pateikiant vykdyti sprendimą užsienio šalyje, būtina tiksliai nurodyti ne tik skolininko vardą ir pavardę, bet ir adresą.
 
Tais atvejais, kai Lietuvos teismo sprendimai priimti iki 2005 m. spalio 21 dienos, priverstinio skolų išieškojimo iš ES šalyse gyvenančių skolininkų galima siekti tik atlikus Lietuvos teismo sprendimų pripažinimo procedūras atitinkamose valstybėse.
 
Jeigu Lietuvoje esantis suinteresuotas asmuo siekia, kad kitoje Europos Sąjungos šalyje būtų vykdoma Lietuvos teismo nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, reikėtų laikytis Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 III skyriaus 2 skirsnyje nustatytų teismo sprendimo pripažinimo ir vykdymo procedūrų.
 
Jei skolininkas gyvena ne ES šalyje, galimybės siekti priverstinio išieškojimo priklauso nuo to, ar tarp Lietuvos valstybės ir atitinkamos užsienio valstybės yra pasirašyta dvišalė teisinės pagalbos sutartis.
 

 

 
El.Paštas:info@jusuteise.net
Jusu_teise
Telefonas:+37062111125
vertimu biuras